Hukuk Programlarında Ulaşılan Son Nokta
FAYDALI BİLGİLER
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2022)
USULSÜZLÜK CEZALARI (2022)
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (2022
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2022)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2022)
REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2022)
MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ (2021)
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2022)
MESKENLERDE KİRA MUAFİYETİ SINIRI (2003 - 2022)
MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYANINDA UYGULANACAK OLAN İNDİRİM ORANI (2001 - 2022)
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2022)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2022)
HMK, HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLARI (2005 - 2022)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2022)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2022)
BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2022)
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2022)
2022 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2022)
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2022)
DEFTER TUTMA HADLERİ (2022)
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2022)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2022)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2022)
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2005 - 2022)
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (2022)
ASGARİ ÜCRET (2022)
AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR TAZMİNATI)
2022 YILINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
2022 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2022)
ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2021)
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ (2021)
BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2021)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2021) (2005 - 2020 YILLARINA AİT TARİFELER)
YARGI HARÇLARI (2021 HARÇLAR TARİFESİ)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2021) ( 1992 - 2020 YILLARINA AİT YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI )
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2021) ( Tabloda Yer Alan Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları ile ilgili Açıklamalar )
2021 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE) ( 2000 - 2020 YILLARINA AİT GELİR VERGİSİ TARİFELERİ )
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2021) ( 1993 - 2020 YILLARINA AİT FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI )
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2021) ( 1993 - 2020 YILLARINA AİT FİŞ DÜZENLEME SINIRLARI )
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2021) ( 2005 - 2020 YILLARINA AİT DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ )
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2021) ( 2001 - 2020 YILLARINA AİT DAMGA VERGİSİ TARİFELERİ )
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2021)
ASGARİ ÜCRET (2021)
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2005 - 2021)
2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
24 Kasım 2020 SALI Resmî Gazete Sayı : 31314 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER
2021 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2021) ( 2005 - 2020 YILLARINA AİT AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ )
2020 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2019 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2018 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
(2017) AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2020)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2020)
YARGI HARÇLARI (2020 HARÇLAR TARİFESİ)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2020)
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857/m.53)
VERGİ CEZALARI
USULSÜZLÜK CEZALARI (2020)
TECİL FAİZİ
6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2020)
YASAL SÜRELER
2019 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2020)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ (1.10.2019)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ(2019)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (1.10.2019)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1.10.2019)
SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2020) (2019 YILINA SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI)
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2020) ( 2005 - 2019 YILLARINA AİT ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI )
MESKENLERDE KİRA MUAFİYETİ SINIRI (2003 - 2020)
MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYANINDA UYGULANACAK OLAN İNDİRİM ORANI (2001 - 2020)
KİRA ARTIŞ ORANLARI (2004 - 2019)
EESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARININ TESPİTİ REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARININ TESPİTİ HAKKINDA
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2020)
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (2016)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2020)
SOSYAL SİGORTA KURUMU PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR (2020)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2020)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2020) (4447 Madde 49)
6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2020)
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2020)
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2020)
AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR TAZMİNATI)
HMK, HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLARI (2005 - 2020)
HARCIRAH KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ (33 VE 50) UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT MİKTARLARI (2020)
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2020)
2020 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2020) ( Tabloda Yer Alan Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları ile ilgili Açıklamalar )
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2020) ( 2000 - 2019 YILLARINA AİT GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANLARI )
2020 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE)
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI (GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ)
GECİKME ZAMMI ( 1981 - 29.12.2019 TARİHLERİNE AİT GECİKME ZAMMI )
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2020)
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2020) ( 2005 - 2019 YILLARINA AİT DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ )
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2020) ( 2005 - 2019 YILLARINA AİT DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ )
DEFTER TUTMA HADLERİ (2020) ( 2005 - 2019 YILLARINA AİT DEFTER TUTMA HADLERİ )
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2020)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2020
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2020)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (EUR)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD)
BANKALARCA MEVDUAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (TL)
BANKALARCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD - EURO)
FİİLEN UYGULANAN BANKA MEVDUAT FAİZİ (EURO)
İLEN UYGULANAN BANKA MEVDUAT FAİZİ (USD)
FİİLEN UYGULANAN BANKA MEVDUAT FAİZİ (TL)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2020)
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2005 - 2020)
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (2018)
2020 ASGARİ ÜCRET / NET ÜCRET
ASGARİ ÜCRET (2020)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2020) ( 2008 - 2019 YILLARINA AİT ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ )
2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2020)
AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (4857 s. İŞ KANUNU)
2020 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE) ( 2000 - 2019 YILLARINA AİT GELİR VERGİSİ TARİFELERİ )
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2020)
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2020)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
2020 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2020 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
2019 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
İcra Harç Hesaplama İçin 2019 Harç Miktarları
Tahsil Harcı
İcranın Yerine Getirilmesi Harcı
Feragat Harcı
Cezaevleri Harcı
İcraya Başvurma Harcı
İcrada Peşin Harç
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
2019 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2019 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2019 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2018)
2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER
2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (1.10.2017 - 2018)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
BAĞ-KUR KANUNU'NA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ
2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD)
BANKALARCA MEVDUAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (TL)
BANKALARCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD - EURO)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2017)
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2005 - 2017)
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (2017)
2017 NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET (2017)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2017)
2016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2017)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ (1.10.2016-2017)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ(1.10.2016-2017)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (2017)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1.10.2016 - 2017)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2017)
YARGI HARÇLARI (2017 HARÇLAR TARİFESİ)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2017)
USULSÜZLÜK CEZALARI (2017)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2017)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2017)
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2017)
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2017)
REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI
ANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2017)
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2017)
2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE)
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2017)
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2017)
DEFTER TUTMA HADLERİ (2017)
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2017)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2017)
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2005 - 2017)
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (2017)
2017 ASGARİ ÜCRET / NET ÜCRET
ASGARİ ÜCRET (2017)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2017)
AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR TAZMİNATI)
016 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2017)
TANIK ÜCRET TARİFESİ (2016)
KAMU BANKALARINCA DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI (USD)
KAMU BANKALARINCA DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI (EURO)
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ (1.10.2015-2016)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ(1.10.2015-2016)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (2016)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ (1.10.2015 - 2016)
HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLARI (2005 - 2016)
YARGI HARÇLARI (2016 HARÇLAR TARİFESİ)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2016)
2016 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE)
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2016)
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2016)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2016)
ASGARİ ÜCRET (2016) ( 1995 - 2015 YILLARINA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ )
2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2016)
YARGI HARÇLARI (2015 HARÇLAR TARİFESİ)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2015)
USULSÜZLÜK CEZALARI (2015)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2015) (4447 Madde 49)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2015)
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2015)
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2015)
6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2015)
HARCIRAH KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ (33 VE 50) UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT MİKTARLARI (2015)
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2015) ( Tabloda Yer Alan Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları ile ilgili Açıklamalar )
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2015)
2015 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri ve Ücret Dışında Elde Edilen Diğer Gelirler İçin Uygulanacak TEK TARİFE)
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2015)
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2015)
DEFTER TUTMA HADLERİ (2015)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2015)
HARCIRAH KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ (33 VE 50) UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT MİKTARLARI (2015)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2015)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (EUR)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD)
BANKALARCA MEVDUAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (TL)
BANKALARCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD)
BANKALARCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI ( EURO)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2015)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2015)
ASGARİ ÜCRET (2015)
2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2015) (ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2013 - 2014)
YASAL SÜRELER
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
2015 YILI HARÇLARIN DÖKÜMANI 1.1.2015 TARİHİNDE YAYINLANAN
31.12.2014 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
31.12.2014 Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
31.12.2014 Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
31.12.2014 Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
31.12.2014 Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti
31.12.2014 Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
31.12.2014 İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
31.12.2014 Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
31.12.2014 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
2004 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2005 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2006 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
2007 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
2008 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2009 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2010 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER
2011 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2012 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2013 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2014 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2013 TARİHİ
SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014)
6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2014)
YASAL SÜRELER
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ(1.10.2013)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ(1.10.2013)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (1.10.2013)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6100) TARİFELERİ(2013)
KİRA ARTIŞ ORANLARI (2004 - 2013)
HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLARI (2005 - 2014)
HARCIRAH KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ (33 VE 50) UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT MİKTARLARI (2014)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2014)
YARGI HARÇLARI (2014 HARÇLAR TARİFESİ)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2014)
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857/m.53)
VERGİ CEZALARI
USULSÜZLÜK CEZALARI (2014)
TECİL FAİZİ
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2014)
SOSYAL SİGORTA KURUMU PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR (2014)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2014)
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2014)
MESKENLERDE KİRA MUAFİYETİ SINIRI (2003 - 2014)
MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYANINDA UYGULANACAK OLAN İNDİRİM ORANI (2001 - 2013)
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2014)
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (2014)
REESKONT VE AVANS FAİZ ORAN
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2014)
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2014)
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
GECİKME ZAMMI
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2014)
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2014)
DEFTER TUTMA HADLERİ (2014)
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2014)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2014)
BAĞ-KUR KANUNU'NA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL
ENFLASYON ORANLARI (TUİK Verilerine Göre) (2013)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2014)
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI (2005 - 2014)
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI (2014)
2014 NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET (2014)
AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR TAZMİNATI)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2014)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ (1.1.2013)
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6100) TARİFELERİ(2.10.2012 / 2013)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2013)
YARGI HARÇLARI (2013 HARÇLAR TARİFESİ)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2013)
USULSÜZLÜK CEZALARI (2013)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2013)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2013)
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2013)
MESKENLERDE KİRA MUAFİYETİ SINIRI (2003 - 2013)
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2013)
REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2013)
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2013)
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2013)
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2013)
DEFTER TUTMA HADLERİ (2013)
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2013)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2013)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2013)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2013)
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2013)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2013)
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI(2013YILI)
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2013 YILI)
SİGORTA PRİMİNE TABİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLER (2012)
YURTİÇİ GÜNDELİKLERİ (2012)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI (2012
YARGI HARÇLARI (2012 HARÇLAR TARİFESİ)
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857/m.53)
VERGİ CEZALARI
USULSÜZLÜK CEZALARI (2012)
TECİL FAİZİ
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2012)
SOSYAL SİGORTA KURUMU PRİMİNE TABİ OLMAYAN SOSYAL YARDIMLAR (2012)
REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2012)
MESKENLERDE KİRA MUAFİYETİ SINIRI (2003 - 2012)
KİRA ARTIŞ ORANLARI (2004 - 2012)
MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYANINDA UYGULANACAK OLAN İNDİRİM ORANI (2001 - 2012)
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (2012)
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (2008
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI (1984 - 2012)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD)
KAMU BANKALARINCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (EUR)
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (2000 - 2012)
HUMK, İYUK VE İİK PARASAL SINIRLARI (2005 - 2012)
HARCIRAH KANUNU'NUN BAZI MADDELERİ (33 VE 50) UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT MİKTARLARI (2012)
GİDER YAZILABİLEN DEMİRBAŞTA TAVAN ORANI (2012
2012 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI (GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VER
GECİKME ZAMMI
FİŞ DÜZENLEME SINIRI (2012)
ENFLASYON ORANLARI (TUİK Verilerine Göre) (2012
EŞ YARDIMI (2012)
DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ (2012)
DEFTER TUTMA HADLERİ (2012
DAMGA VERGİSİ TARİFESİ (2012)
ÇOCUK YARDIMI (2012)
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI (2012)
CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2012)
BANKALARCA MEVDUAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (TL)
BANKALARCA UYGULANAN DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANLARI (USD - EURO)
BAĞ-KUR KANUNU'NA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2012)
ASGARİ ÜCRET (2012)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2012)
AKTİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR TAZMİNATI
ÇALIŞANLARDA YEMEK YARDIMI İSTİSNASI
BAĞ-KUR KANUNU'NA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL (1.7.2008 - 31.12.2008 Tarihleri Arasında)
BAĞ-KUR KANUNU'NA GÖRE SİGORTA PRİMİNE VE AYLIKLARA ESAS GELİR BASAMAKLARI İLE PRİM MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVEL (1.1.2008 - 30.6.2008 Tarihleri Arasında)
ENFLASYON ORANLARI (TUİK Verilerine Göre) (2011)
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2011)
2011 ASGARİ ÜCRET (1. DÖNEM) / NET ÜCRET
ASGARİ ÜCRET (2011)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (2010)
Vekalet Ücretleri
Harç Oranları
faiz oranı